Strategi och Koncept till The North Hook

Strategi

Marknadsanalys och plan för digital markandsföring och sociala medier.

Koncept

Grafisk utformning av varumärket

Content

Löpande mediaproduktion för digitala kanaler och sociala medier.
Rulla till toppen